Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність


2020

Зміст

Статті

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ІННОВАЦІЙ PDF
Д. О. Баюра
CITY BRANDING AS A FACTOR ENCOURAGING SCIENTIFIC AND TECHINCAL COOPERATION PDF (English)
L. Pilelienė
ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ: ВИЗНАЧЕННЯ, ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ PDF
А. В. Гречко, Є. В. Малкіна
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ В ЧАСТИНІ ОБМІНУ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ЕНЕРГІЄЮ ТА РЕЗЕРВНИМИ ПОТУЖНОСТЯМИ PDF
М. О. Круцяк
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УЧАСНИКІВ ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ ВАРТОСТІ PDF
Г. В. Дугінець
МІЖНАРОДНА МАРКЕТИНГОВА КОМУНІКАЦІЙНА І ЛОГІСТИЧНА СПІВПРАЦЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ У ПРОСТОРІ ЄС У МЕЖАХ ПОЛІТИКИ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА PDF
С. Я. Касян
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
В. І. Косминін
АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ РИЗИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
О. В. Кривда
IR-RATIONALIZATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT APPROACH PDF
Г. А. Мажара
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПРОЗОРОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ КРАЇНИ PDF
Р. І. Ніцович, Б. С. Серебренніков
SOME ECONOMIC IDEAS IN SANCTION TIMES IN HISTORY OF IRAN PDF
Zare Ahmadreza
APPLICATION OF METHODS TO COVER THE COSTS OF THE MANUFACTURING AS AN IMPORTANT FACTOR IN INCREASING THE COMPETITIVENESS OF FIRMS PDF
S. K. Kartunov
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
С. В. Андрос
РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ PDF
К. П. Волкова
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ PDF
М. М. Заінчковська
КЛАСТЕРИ ЯК ОДНА З ФОРМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
І. О. Карпенко
МІЖНАРОДНИЙ ІНЖИНІРИНГ PDF
І. Ю. Коваленко
ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Л. Ф. Кожушко, О. В. Пахаренко
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОЗРОБОК В УКРАЇНІ ТА СВІТІ PDF
В. І. Кондратова
ВИМОГИ ДО ІННОВАЦІЙ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ”ІНДУСТРІЯ 4.0» ПЕРЕД ВЧЕНИМИ І ПРОМИСЛОВИКАМИ УКРАЇНИ PDF
Ю. М. Кузнєцов
ПРОБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИМ ВАЛЮТНИМ ФОНДОМ PDF
А. О. Одінокова
ВІДКРИТТЯ ВІЛЬНОГО РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ, ВРАХОВУЮЧИ ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН PDF
В. І. Омельчук
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОМПАНІЙ PDF
Чан Сі Цо
АНАЛІЗ КРИЗИ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ І СВІТОВИЙ ДОСВІД З ЇЇ ВИРІШЕННЯ PDF
А. О. Чернов
АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ В УКРАЇНІ PDF
А. О. Якута
A COMPARATIVE STUDY OF POSITIONS OF UKRAINE AMONG COUNTRIES OF THE WORLD FROM THE SUSTAINABILITY PERSPECTIVE PDF
I. Dzhygyrey
ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН У ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ Герасімов Т. С., студент PDF
Т. С. Герасімов
СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ PDF
А. С. Бессараб
АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ОСНОВНИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН PDF
В. О. Гаркавенко
АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ PDF
Я. І. Глущенко, Є. В. Кияткина
ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ PDF
А. М. Десна
МИТНА СПРАВА: РИЗИКИ, ВИКЛИКИ, МОЖЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА PDF
О. О. Корогодова
ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ PDF
М. В. Кот
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗМІНИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
О. О. Підмурняк
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ PDF
Й. С. Ситник
АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ДАНСЬКОЇ ПРОГРАМИ СУСІДСТВА 2017-2021 PDF
Я. В. Шахрай
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НА РИНКУ ЄС PDF
К. В. Петренко
ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
К. С. Сахно
FACTORS OF CHOOSING AN ANTI-CRISIS MANAGEMENT STRATEGY PDF
А. М. Сердюк
НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОБ`ЄДНАНЬ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ PDF
К. В. Таранюк, С. В. Шахова
ФІНАНСУВАННЯ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА РАХУНОК ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ PDF
Л. М. Чех
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MANUFACTURING ORGANIZATIONS BASED ON IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PDF
A. Dobrosavljević, S. Urošević
CREATING CONDITIONS FOR EFFICIENT ENERGY SUPPLY IN THE UKRAINIAN ECONOMY PDF
K. Yu. Redko
ВПЛИВ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ГАЛУЗЬ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0 PDF
М. М. Бринчак, Т. Є. Моісеєнко
ГЕОГРАФІЧНІ ЗАЗНАЧЕННЯ. ЗАКОНОДАВСТВО, БАЗИ ДАНИХ, ПОШУК PDF
Н. В. Гаврушкевич, А. С. Ромашко, Д. В. Янюк
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ PDF
Д. Д. Змітрович
НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ПІВДЕННОЮ КОРЕЄЮ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
О. О. Карп’як
МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ PDF
І. О. Костенко
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО УЧАСТІ У МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМАХ У ГАЛУЗІ АВІАБУДУВАННЯ PDF
С. Г. Кривова, С. І. Трубачев
МІСЦЕ ТА РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ У РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО- ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА PDF
К. О. Кузнєцова, Д. С. Шевченко
INDUSTRIAL POLICY REQUIRES UPDATES PDF (English)
V. H. Gerasymchuk
СУЧАСНИЙ СТАН СУДНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ PDF
Л. В. Кухар
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ PDF
С. В. Нараєвський
COMPARABLE ANALYSIS IMPLEMENTATION INDUSTRY-4.0 VS SMART STRATEGIES OF POLAND AND UKRAINE PDF
W. H. Duranowski, S. V. Tarasenko
INFORMATION COMPONENT OF ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF PUBLISHING AND PRINTING COMPANIES PDF
Ju. Gavrysh, A. Kukharuk
SPATIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS-MOVEMENT IN ONE DIRECTION PDF
S. F. Kuhan, A. P. Radchuk
DEVELOPMENT OF CHINA’S LOGISTICS SERVICE AT MARKET CONDITIONAL PDF
Hongzhou Qiu, A. Shevchenko, L. Taraniuk
COMPETITIVENESS OF UKRAINE IN INDUSTRY 4.0: PROBLEMS AND PROSPECTS PDF
N. Ye. Skorobogatova
ОСНОВІ ЗАСАДИ СПІВРОБІТНИЦТВА ТНК ЗІ СТАРТАПАМИ PDF
М. В. Бердичевська
ВПЛИВ РОЗВИТКУ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА ПРОЦЕСИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ PDF
М. Березівська, Ю. Богоявленска
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: РОЗУМНА ТЕХНОЛОГІЯ ЧИ ЗАГРОЗА PDF
Н. Я. Бойчук, Т. М. Буркало
«ЗЕЛЕНА» ЕНЕРГЕТИКА — ГЛОБАЛЬНИЙ ТРЕНД PDF
Н. Я. Бойчук, Є. О. Крикун
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ ІНДУСТРІЇ 4.0 PDF
А. М. Вишневська
ЧИ Є МОЖЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ НАШОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАНЕПАДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ? PDF
С. В. Войтко
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ІТ-ПОСЛУГ В УКРАЇНІ PDF
А. О. Волокітіна
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЧАСУ ПІДГОТОВКИ ІННОВАЦІЇ ”ВІД ІДЕЇ — ДО РИНКУ» НА ТЕМПИ ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА СПІВПРАЦЯ PDF
І. Г. Грабар, О. І. Грабар
ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ ДЕРЖАВНОГО РІВНЯ В КОНСОЛІДАЦІЇ ЕКСПЕРТІВ ІНДУСТРІЇ 4.0 PDF
І. М. Грінько
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ PDF
О. О. Зробок
НАЦІОНАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ІНДУСТРІЯ 4.0: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ PDF
С. С. Коваль
ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Ю. Г. Кравчук
ПРИКЛАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ КРУПНИМИ КОМПАНІЯМИ НА ПРАКТИЦІ ПРИНЦИПІВ ІНДУСТРІЇ 4.0 PDF
А. І. Максимчук
АДАПТАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ ДО УМОВ ІНДУСТРІЇ 4.0 PDF
Т. Є. Моісеєнко
МОЖЛИВОСТІ ІНДУСТРІЇ 4.0 У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ PDF
О. С. Покрас
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
А. О. Слобода
ЗА «ГОРИЗОНТОМ 2020» ПРЯМУЄ «ГОРИЗОНТ ЄВРОПА» PDF
О. К. Сулема, С. М. Шукаєв
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ PDF
О. О. Трофименко